Press

Tlačové správy 2010

Prvá fáza výroby projektu Slovenské kino ukončená

Tlačová správa
Bratislava, 30.11.2010

Slovenské kino je cyklus 24 dokumentárnych filmov tematicky zameraných na dejiny a súčasnosť slovenskej kinematografie. Prvý krát bol odbornej verejnosti prezentovaný v decembri minulého roka. Každý z 52-minútových dokumentov sa vyznačuje autorským prístupom a bude režírovaný rôznymi slovenskými tvorcami. Podmienkou prípravy bola invenčnosť a nápaditosť pri filmovom zobrazení jednotlivých tematických oblastí, rovnako však aj dôraz na presnosť pri narábaní s faktami. Nakrúcať sa začalo v polovici roka 2010. Dňa 30.11.2010 bola podľa časového plánu ukončená prvá realizačná fáza projektu. Vzniklo šesť filmov: Jánošík, vykrádaný superhrdina režisérky Lenky Moravčíkovej – Chovanec o tom, či je tento hrdina stereotypom alebo len hračkou slovenskej kultúry; Duch v stroji Roberta Kirchhoffa skúmajúci zázračné tajomstvá kameramanov a ich prístup k realite, Partizáni slovenského filmu Ivana Ostrochovského zobrazujú partizánsku streľbu nielen pomocou archívov; Donaha Diany Fabiánovej odpovedá na otázku, či sa dá hovoriť o sexe a erotike v slovenskom filme; Kam zmizla slovenská princezná Dušana Bustina rozpráva i o tom, prečo má väčšina slovenských princezien zlaté vlasy a Slovenská krčma režiséra Petra Kerekesa sa zaoberá špecifickým a veľmi rozšíreným javom nielen slovenskej kinematografie.

Na projekte pracovalo počas tejto fázy 31 tvorivých pracovníkov, 84 členov výrobného štábu, 18 odborných spolupracovníkov, počas 6 mesiacov sa na rôznych lokáciách pracovalo 52 natáčacích dní. V šiestich dokumentoch boli použité ukážky zo 160 filmov, vystupuje v nich spolu 82 účinkujúcich a 40 komparzistov. Každý z filmov bol s ohľadom na režijný prístup náročný v inej oblasti. Súčasťou dramaturgického konceptu bolo aj využitie animovanej grafiky a výrazný identifikačný grafický rámec. Tvorivý tím v súčasnosti pokračuje v scenáristicko-dramaturgickej príprave ďalších šiestich častí. Náplňou tejto fázy sú rešerše a práce s archívnymi materiálmi ako aj plánovanie nadchádzajúcej výroby. Druhá realizačná fáza projektu bude zahŕňať filmy s pracovnými názvami Strach a napätie (r.: Miro Remo), Film a literatúra (r.: Vlado Balko), Film a zahraničie (r.: Samo Jaško), Politika (r.: Lenka Moravčíková Chovanec), Mladé filmy (r.: Viera Čakányová) a Hrdina (r.: Janka Mináriková). S výrobou by sa malo začať vo februári 2011.

Koprodukčnými partnermi sú Hitchhiker Films, Slovenská televízia a Slovesnký filmový ústav, projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (v rámci Zmluvy so štátom) a Audiovizuálneho fondu. Partnersky sa ňom podieľa aj Slovenská filmová a televízna akadémia.

Tlačová správa na stiahnutie