dokumentárny cyklus Slovenské kino

(námet: Barbara Janišová Feglová, Martin Ciel, dramaturgia: Ingrid Mayerová)

Dokumentárny cyklus Slovenské kino tvorí dvanásť celovečerných filmov, v ktorých mladí dokumentaristi nazerajú na dejiny a súčasnosť slovenskej kinematografie. Využívaním rôznorodých tvorivých postupov a štýlov, spájaním viac i menej známych faktov s cieľom nájsť nové súvislosti, vzniká unikátna séria, ktorá nechce byť len prezentáciou dejín slovenskej kinematografie ako súčasti širšieho kultúrno-spoločenského priestoru,

ale aj autorskou interpretáciou jednotlivých jej oblastí. Dvanásť autorských dokumentov nerozoberá jednotlivé obdobia kinematografického vývoja chronologicky, každá z častí sa sústreďuje na vytýčenú tému. V roku 2010 bolo v rámci prvej etapy vyrobených šesť častí cyklu, v roku 2012 ďalšie štyri v rámci druhej etapy a aktuálne sú v tomto roku (2013) dokončené dva nové filmy.

filmy

koproducenti: loga
projekt finančne podporili: loga